Cena se formira u zavisnosti od broja zaposlenih-osoba za koje se pravi putni nalog, na godišnjem nivou. Podrazumeva korišćenje svih opcija bez ograničenja. 
Za prvu osobu 1950din a za svaku sledeću se dodaje po 600din na godišnjem nivou.
​Primer: 3 zaposlena
​1950+2x600=3150 din/god

START

jedan zaposleni

Neograničen broj putnih naloga za jednog zaposlenog.


1950 Din.

godišnje

PLUS

X zaposlenih

Neograničen broj putnih naloga.

START + svaki sledeći zaposleni po


+600 Din.

godišnje

PRO

X zaposlenih

Radi se rešenje za specifične potrebe kupaca.  Kontaktirajte nas.po dogovoru

Za ograničeno korišćenje što podrazumeva korišćenje samo desktop aplikacije i Nalog za službeni put u zemlji i inostranstvu:

  • do 5 korisnika (zaposlenih) 1950 din/godišnje
  • preko 5 korisnika 3150 din/godišnje
Aplikaciju možete besplatno koristiti sa svim opcijama za 1 korisnika.