​Uputstvo za instalaciju

1. Pokretanjem instalacije dobićete prozor prikazan na slici u kom ćete kliknuti na dugme "Run".

2. Zatim je potrebno da samo kliknete na dugme "Počni instalaciju" i program će se nakon par trenutaka automatski pokrenuti.

Moguće je da se na nekim operativnim sistemima pojavi i ovaj prozor i u tom slučaju kliknite na podvučeni deo teksta "More info" i nakon toga na dugme "Run anyway".​Registracija

Da bi ste se registrovali potrebno je da unesete vašu e-mail adresu i kliknete na dugme "Potvrdi" čime ćete dobiti e-mail sa kodom za prijavu. Nakon što ste uneli kod pritisnite dugme "Prijavi se" čime je registracija obavljena.

Uputstvo za plaćanje

U toku probnog perioda (slika levo) kao i nakon završetka probnog perioda (slika desno) pri pokretanju programa pojaviće se prozor gde možete kliknuti na dugme UPUTSTVO ZA PLAĆANJE. Pojaviće se profaktura sa svim potrebnim podacima.

Podaci o firmi

Klikom na dugme obeleženom na slici levo, dobijate prozor u kome možete uneti osnovne podatke o vašoj firmi kao što su naziv, adresa, PIB...

Dodavanje zaposlenog

Klikom na dugme pored polja za odabir zaposlenog možete dodati novog u listu popunjavanjem kolone za ime i prezime radnika i njegovog radnog mesta.

Nalog za službeno putovanje u zemlji

Da bi ste napravili novi nalog potrebno je da u početnom prozoru programa kliknete na dugme "Novi" čime dobijate formu (slika levo) u kojoj unosite sve potrebne podatke. Moguće je i da, pored odabira  postojećih zaposlenih iz padajuće liste, dodate novog klikom na dugme pored te liste. Ukoliko je potrebno, klikom na dugme "Str. 2" možete uneti i ostale podatke o troškovima prikazanim na slici desno.

Nalog za službeno putovanje u inostranstvu

Da bi ste napravili novi nalog potrebno je da u početnom prozoru programa kliknete na dugme "Novi" čime dobijate formu (slika levo) u kojoj unosite sve potrebne podatke. Moguće je i da, pored odabira  postojećih zaposlenih iz padajuće liste, dodate novog klikom na dugme pored te liste. Ukoliko je potrebno, klikom na dugme "Str. 2" možete uneti i ostale podatke o troškovima prikazanim na slici desno.