​Uputstvo za instalaciju

1. Pokretanjem instalacije dobićete prozor prikazan na slici u kom ćete kliknuti na dugme "Yes".

2. Zatim je potrebno da samo kliknete na dugme "Quick setup" i program će se nakon par trenutaka automatski pokrenuti.

Moguće je da se na nekim operativnim sistemima pojavi i ovaj prozor i u tom slučaju kliknite na podvučeni deo teksta "More info" i nakon toga na dugme "Run anyway".​Registracija

Da bi ste se registrovali potrebno je da unesete vašu e-mail adresu i kliknete na dugme "Potvrdi" čime ćete dobiti e-mail sa kodom za prijavu. Nakon što ste uneli kod pritisnite dugme "Prijavi se" čime je registracija obavljena.

Uputstvo za plaćanje

U toku probnog perioda (slika levo) kao i nakon završetka probnog perioda (slika desno) pri pokretanju programa pojaviće se prozor gde možete kliknuti na dugme UPUTSTVO ZA PLAĆANJE. Pojaviće se profaktura sa svim potrebnim podacima.

Podaci o firmi

Klikom na dugme obeleženom na slici levo, dobijate prozor u kome možete uneti osnovne podatke o vašoj firmi kao što su naziv, adresa, PIB...

Dodavanje zaposlenog

Klikom na dugme pored polja za odabir zaposlenog možete dodati novog u listu popunjavanjem kolone za ime i prezime radnika i njegovog radnog mesta.

Nalog za službeno putovanje u zemlji

Da bi ste napravili novi nalog potrebno je da u početnom prozoru programa kliknete na dugme "Novi" čime dobijate formu (slika levo) u kojoj unosite sve potrebne podatke. Moguće je i da, pored odabira  postojećih zaposlenih iz padajuće liste, dodate novog klikom na dugme pored te liste. Ukoliko je potrebno, klikom na dugme "Str. 2" možete uneti i ostale podatke o troškovima prikazanim na slici desno.

Nalog za službeno putovanje u inostranstvu

Da bi ste napravili novi nalog potrebno je da u početnom prozoru programa kliknete na dugme "Novi" čime dobijate formu (slika levo) u kojoj unosite sve potrebne podatke. Moguće je i da, pored odabira  postojećih zaposlenih iz padajuće liste, dodate novog klikom na dugme pored te liste. Ukoliko je potrebno, klikom na dugme "Str. 2" možete uneti i ostale podatke o troškovima prikazanim na slici desno.

Verzije

Verzija 1.0.xxx

Verzija 1.0 donosi znatno uvećanu brzinu rada i kod mobilne i kod desktop verzije. 

***​Desktop aplikacija
​- Import podataka iz GPS programa za praćenje vozila i automatsko formiranje putnih naloga za putničko/teretno vozilo. Određuje relaciju, vreme polaska i povratka kao i pređenu kilometražu.

- Na osnovu Putnih naloga za vozilo(PNV) automatski se formira Nalog za službeni put(NSP) -  obračun dnevnica. U PNV je moguće dodati i saputnike tako da se NSP formira za svakog saputnika posebno.

​- Kod NSP za inostranstvo je postojala zamerka od nekih korisnika što su fiksirane određene vrste troškova koje im ne odgovaraju. Sad su unapred zadate ti isti troškovi ali korisnik to može izmeniti i staviti one koji njemu odgovoaraju (do 5 vrsta).

​- U datoteci vozila dodat je indikator da li je vozilo teretno ili putničko i u zavisnosti od izbora menja naslov dokumenta PNV

​- Izveštaj o zauzetosti vozila. Za svako vozilo za koje je otvoren PNV prikazuje u tabeli da je zauzeto i koji ga je vozač zauzeo i na kojoj je relaciji.

​***Mobilna aplikacija
​- Dodata je opcija Podešavanja za bolju parametrizaciju aplikacije
​- Spisak mesta u Srbiji za izbor relacije
​- Memorisanje relacije na nivou korisnika-vozača
​- Kontrola da se ne može otvoriti novi PNV ako postoji otovoren
​- Kod otvaranja novog PNV, aplikacija nudi poslednje izabrano vozilo, poslednji upisan zadatak
​- Ne može se izabrati već zauzeto vozilo, prikazuje ko ga je zauzeo,...
​- Automatski unos početnog vremena prilikom otvaranja PNV i završnog vremena prilikom zatvaranja PNV